Date: Selasa, April 16, 2019

Sukacita dimaklumkan bahawa YBRS. Ir. FAZILAH BINTI MUSA, JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN, CAWANGAN KEJURUTERAAN AWAM DAN STRUKTUR telah diarahkan untuk menanggung kerja jawatan PENGARAH KHIDMAT REKABENTUK, CAWANGAN KEJURUTERAAN AWAM DAN STUKTUR  bermula pada 5 April 2019 hingga 6 Mei 2019.

Oleh yang demikian, diharap seluruh warga JKR mengambil maklum dan memastikan urusan surat menyurat dan lain-lain urusan yang berkaitan dengan Pengarah Khidmat Rekabentuk adalah dirujuk kepada beliau.