Date: Rabu, April 17, 2019

Sukacita dimaklumkan bahawa YBRS. ENCIK JAWAHAR NEHRU A/L SOCKALINGAM, JURUTERA AWAM PENGUASA, PENGERANG INTEGRATED PETROLEUM COMPLEX (PIPC) telah diarahkan untuk menanggung kerja jawatan PENGARAH PEMBINAAN, PASUKAN PROJEK KHAS PENGERANG INTEGRATED PETROLEUM COMPLEX (PIPC)  bermula pada 5 April 2019 hingga 3 Mei 2019.

Oleh yang demikian, diharap seluruh warga JKR mengambil maklum dan memastikan urusan surat menyurat dan lain-lain urusan yang berkaitan dengan Pengarah Pembinaan adalah dirujuk kepada beliau.