DOKUMEN RUJUKAN INTEGRITI

BIL. DOKUMEN
1. POLICY WHISTLEBLOWING
2. KOD ETIKA JKR
3. PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI JKR MALAYSIA 2021-2025
4. PELAN TINDAKAN PENGUKUHAN INTEGRITI (PTPI)
5. BULETIN INTEGRITI
6.

SISTEM PENGURUSAN ANTIRASUAH (SPAR)

7. SPRM : TATACARA PENYIASATAN BERKESAN
8. LAPORAN KETUA AUDIT NEGERA (LKAN)
9. INTEGRITI : SOAL HATI, TANPA INTEGRITI ROSAK ORGANISASI
10. PELAN ANTIRASUAH NASIONAL 2019 - 2023
11. GARIS PANDUAN PENGURUSAN UNIT INTEGRITI AGENSI AWAM
12.

ARAHAN YB PERDANA MENTERI NO.1 TAHUN 2018 SIRI 2 NO.1 TAHUN 2019 : PEMANTAPAN GOVERNANS, INTEGRITI DAN ANTI RASUAH DALAM PENGURUSAN PENTADBIRAN KERAJAAN MALAYSIA : PELAKSANAAN PELAN ANTIRASUAH NASIONAL 

13. BORANG KEBENARAN PENCERAMAH ATAU FASILITATOR SAMBILAN DAN KERJA LUAR
14. BORANG PERMOHONAN UNTUK MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI PENSYARAH/ PENCERAMAH SAMBILAN ATAU FASILITATOR SAMBILAN BAGI KURSUS/ CERAMAH/ BENGKEL ANJURAN SEKTOR AWAM
15. BORANG PERMOHONAN UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN LUAR SEMASA DI DALAM PERKHIDMATAN
16.

BINGKISAN INTEGRITI

17.

AKTIVITI INTEGRITI

18. BUNTING LARANGAN MENERIMA DAN MEMBERI HADIAH