Data Terbuka JKR Malaysia

Laman ini merupakan one-service-centre kepada rakyat khususnya JKR bagi mencapai dan memuat turun dataset data terbuka Kerajaan secara dalam talian.

 

Objektif Data Terbuka:       

  • Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan;
  • Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu;
  • Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat;
  • Menjimatkan masa capaian dataset data terbuka oleh rakyat; dan
  • Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan.

 

Contoh Set Data di Portal Data Terbuka:  

 

Tajuk Format

Statistik Pakar Rujuk Jabatan Kerja Raya

xls

Pencapaian Indeks Penarafan Bintang Bagi Jabatan Kerja Raya Malaysia

xls

Maklumat Pencapaian Pensijilan Ekosistem Kondusif Sektor Awam Jabatan Kerja Raya Malaysia

xls

Statistik Certified Lead Auditor Bagi QMS IMS dan OHSAS Jabatan Kerja Raya

xls

Statistik Penyenggaraan Kenderaan di JKR Woksyop Persekutuan

xls