Date: Jumaat, April 12, 2019

Kenyataan Media ini telah disebarkan melalui e-mel kepada media massa dan diwarwarkan di Facebook dan Twitter rasmi JKR pada 8 April 2019: