Date: Jumaat, Oktober 14, 2016

Sukacita dimaklumkan bahawa Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (Sektor Bangunan), YBhg. Dato' Ir. Dr. Hasnul bin Mohamad Salleh telah dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (Sektor Infra), Jurutera Awam Gred Utama A (M)  berkuatkuasa 07 Oktober 2016.
 
Oleh yang demikian, diharap seluruh warga JKR mengambil maklum dan memastikan urusan surat-menyurat dan lain-lain urusan yang berkaitan dengan Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (Sektor Infra) dirujuk kepada beliau.