SETINGGI-TINGGI TAHNIAH KEPADA YBHG. DATUK Ir. ADANAN B MOHAMED HUSSAIN - PENGANUGERAHAN DOKTOR KEHORMAT UTHM

 

Setinggi-tinggi tahniah kepada YBhg.Datuk Ir.Adanan bin Mohamed Hussain, Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia yang dianugerahkan Doktor Kehormat Kejuruteraan Awam daripada Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Seluruh warga JKR berbangga dengan pengurniaan ini dan dengan sendirinya menaikkan imej Jabatan Kerja Raya dan mengiktiraf jabatan ini sebagai peneraju bidang pembinaan di Malaysia.