Date: Isnin, Disember 19, 2016
Garis Panduan Penyediaan Rancangan Malaysia Kesebelas, 2016-2020: Prospek Ekonomi, Teras Strategik Dan Penyediaan Projek Pembangunan yang telah dikeluarkan oleh Unit Perancang Ekonomi (UPE) telah menetapkan keperluan untuk semua Agensi Kerajaan menggunakan Pre-Approved Plan (PAP) bagi bangunan Kerajaan yang telah disediakan oleh Jabatan Kerja Raya (JKR) untuk projek RMKe-11.Syarat ini adalah mandatori untuk dipatuhi oleh semua Agensi Kerajaan.
 
1PP/PK1 telah menetapkan agar semua kementerian/agensi memastikan semua projek kerajaan hendaklah dilaksanakan menggunakan kaedah IBS dan mana-mana pengecualian ke atas 1PP tersebut hendaklah diperolehi terlebih dahulu secara rasmi daripada Ketua Pengarah Kerja Raya (KPKR).