Date: Rabu, November 2, 2016
Sukacita dimaklumkan bahawa Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam (LKPPA) Bil. 5 Tahun 2016 telah bersetuju meluluskan kenaikan pangkat YBhg. Dato’ Ir. Dr. Hj. Hasnul bin Mohamad Salleh sebagai Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (Sektor Infra), Gred Utama A berkuatkuasa 14 September 2016.
 
Seluruh warga JKR mengucapkan tahniah di atas kenaikan pangkat tersebut. Sesungguhnya kenaikan pangkat ini pastinya akan memantapkan lagi JKR sebagai sebuah agensi teknikal negara yang disegani.