Date: Selasa, Ogos 6, 2019

Sukacita dimaklumkan bahawa Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam telah meluluskan kenaikan pangkat YBrs. Ir. Chow Wah ke Gred Utama C secara Khas Untuk Penyandang (KUP) sebagai Jurutera Awam Penguasa Kanan, Cawangan Kejuruteraan Awam & Struktur, Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya berkuat kuasa mulai 3 Julai 2019.Seluruh warga JKR Malaysia mengucapkan setinggi-tinggi tahniah.