Date: Jumaat, September 7, 2018

Sukacita dimaklumkan bahawa Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam telah meluluskan pemangkuan YBrs. Ir. Hizamul-Din bin Ab. Rahman ke Jurutera Elektrik Gred Utama C dan ditempatkan sebagai Pengarah di Pasukan Projek Khas Bekalan Elektrik Sabah, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim berkuat kuasa 12 September 2018.

Seluruh warga JKR Malaysia mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas pemangkuan tersebut dan menaruh kepercayaan penuh kepada beliau untuk memberikan perkhidmatan yang cemerlang seterusnya mengharumkan nama jabatan.