Date: Selasa, Ogos 6, 2019

Sukacita dimaklumkan bahawa Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam telah meluluskan kenaikan pangkat Ybrs. Tuan Haji Abdul Rahman Bin Abdul Aziz ke Gred Utama C secara Khas Untuk Penyandang (KUP) sebagai Jurutera Awam Penguasa Kanan, Cawangan Jalan, Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya berkuat kuasa mulai 6 Ogos 2019.

Seluruh warga JKR Malaysia mengucapkan setinggi-tinggi tahniah.