Date: Selasa, Ogos 13, 2019

Syabas dan tahniah diucapkan kepada Ir. Dr. Zuraida Binti Zaini Rijal, Jurutera Awam Penguasa (J52) Jabatan Kerja Raya Malaysia  kerana telah berjaya menyempurnakan pengajian Ph.D beliau dan dianugerahkan Ijazah "Doctor Of Philosophy " pada 26 Jun 2019 oleh Universiti Teknologi Malaysia. Beliau telah menyempurnakan kajian bertajuk “Behaviour And Performance of Structural Members With Steel Fibre Reinforced Concrete’.

SETINGGI TAHNIAH diucapkan.