Date: Jumaat, Oktober 6, 2017

Syabas dan tahniah diucapkan kepada Ir. Dr. Norhidayu binti Kasim, Jurutera Awam, Bahagian Rekabentuk Jambatan, Cawangan Jalan, Ibu Pejabat JKR Malaysia kerana telah berjaya menyempurnakan pengajian Ph.D dan dianugerahkan Ijazah Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam dan Struktur) berkuatkuasa 25 September 2017 oleh Senat Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau telah melaksanakan pengajian Ph.D secara penyelidikan dengan tajuk tesis "Analisis Faktor Kejadian Aliran Puing Serta Pembangunan Nilai Ambang Intensiti Hujan -Tempoh dan Nilai Ambang Purata Intensiti-Kumulatif Hujan di Semenanjung Malaysia."

Sepanjang pengajian, beliau telah membentangkan beberapa kertas kerja di peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta beberapa penerbitan dalam jurnal antaranya seperti berikut:-

  • Norhidayu K., Muhklisin M., Kamarudin A. T, Anuar K. 2016. Triggering Mechanism and Characteristics of Debris Flow in Peninsular Malaysia. American Journal of Engineering Research, Vol 5, Issue 4, 112-119
  • Norhidayu K., Muhklisin M., Kamarudin A. T, Anuar K. 2016. Rainfall Intensity-Duration Characteristics for Debris Flow in Peninsular Malaysia, Jurnal Teknologi.
  • S. Jamaludin. C.H. Hasandi. N. Kasim. Rainfall Intensity and Duration for Debris Flow Triggering in Peninsular Malaysia. 2014. Landslide Science for a Safer Geoenvironment. Springer International Publishing Switzerland. In print. Vol 1, 167-172.
  • Khadijah Osman, Norhidayu Kasim and Mohd Anuar Mohd Yusof. 2014 .Landslide Investigation - A Case Study on Landslide in Bukit Nanas Forest Reserve, Kuala Lumpur, Malaysia Proceeding of International Consortium on Landslides World Forum 3. China.
  • Norhidayu Kasim, Kamarudin Abu Taib, Muhammad Mukhlisin and Mohd Izzham. 2014. Comparison of Debris Flow Numerical Models with Field Event in Lentang, Malaysia Proceeding of International Consortium on Landslides World Forum 3. China.
  • Norhidayu Kasim, Kamarudin Abu Taib, Muhammad Mukhlisin. 2013. Comparison of Debris Flow Simulation Model with Field Event In Kuala Kubu Baru, Malaysia. Proceeding of The 9th International Conference On Geotechnical And Transportation Engineering.  Malaysia.
  • N.Kasim, K. A. Taib. 2011. Optimization of Cantilever Retaining Wall. Proceeding of The Second International Conferences on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Greece.
  • N.Kasim, K. A. Taib. 2011. Optimal Design Comparisons of a Prestressed Concrete Beam between BS8110, Eurocode and ACI Code Requirements. Proceeding of The Second International Conferences on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Greece.

Semoga kejayaan beliau menjadi pendorong kepada warga kerja JKR yang lain untuk sama-sama meningkatkan kompetensi masing-masing. Tahniah sekali lagi.