Date: Selasa, Oktober 17, 2017

Syabas dan tahniah diucapkan kepada Sr Dr. Khairil Hizar Md Khuzaimah, Juruukur Bahan Kanan, Cawangan Perancangan Aset Bersepadu, Ibu Pejabat JKR Malaysia kerana telah berjaya menyempurnakan pengajian Ph.D dan dianugerahkan Ijazah Doktor Falsafah (Built Environment) berkuatkuasa 21 Julai 2017 oleh Senat Universiti Teknologi Mara (UiTM). Beliau telah melaksanakan pengajian Ph.D secara penyelidikan dengan tajuk tesis "A 4-Quadrant Framework on Strategy, Community, Learning and Innovation for the Application of Knowledge Management in Public Sector Organisations in Construction".

Sepanjang pengajian, beliau telah membentangkan beberapa kertas kerja di peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta beberapa penerbitan dalam jurnal antaranya seperti berikut;

 1. Khuzaimah, K. H. M., Hassan, F., & Keoy K. H. (2012). The Effect of Organizational Culture on Knowledge Management in Public Organizations, Persidangan Juruukur Bahan Sektor Awam 2012. Kuantan, Malaysia.
   
 2. Hassan, F., Khuzaimah, K. H. M., Othman, R., & Keoy K. H. (2012). Vexing Issues of Knowledge Sharing: The Case Study of the Wiki Initiative in a Malaysian Public Organization, 2012 Knowledge Management International Conference, Johor Bahru, Malaysia.
   
 3. Hassan, F., & Khuzaimah, K. H. M. (2012). Uncovering Tacit Knowledge in Construction Industry: Communities of Practice Approach, 2012 ASEAN Conference on Environment-Behavious Studies, Bangkok, Thailand.
   
 4. Khuzaimah, K. H. M., Hassan, F., Takim, R., & Hassan, S. (2013). Ensuring an Effective Knowledge Management Implementation in Public Organisations: A Conceptual Framework, Colloquium on Administrative Science & Technology, Kuching (COAST 2013), Sarawak.
   
 5. Khuzaimah, K. H. M., & Hassan, F. (2014). Knowledge Management: Have We Got It Right?, Forum on Knowledge Management in an Organisation, Johor Bahru, Johor.
   
 6. Hassan, F., Khuzaimah, K. H. M., Hassan, S., & Mat, C. M. (2014). Knowledge Management Frameworks in the Public Sector: Commonalities and Differences, 5th International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS 2014), Penang, Malaysia.
   
 7. Khuzaimah, K. H. M., Hassan, F., Hassan, S., & Mat, C. M. (2014). Striking a Balance between People and Technology: A Case Study of Knowledge Management in a Large Multi-Disciplinary Public Technical Organization, 5th International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS 2014), Penang, Malaysia.
   
 8. Khuzaimah, K. H. M. Hassan, F., & Affandi. H. M. (2015) The Ecosystem Factor in Supporting Wiki Initiative for Knowledge Sharing in Malaysian Public Organisation, Malaysian Online Journal of Educational Technology (2015), Volume 3, Issue 4.
   
 9. Khuzaimah, K. H. M., Hassan, F., & Othman, R. (2016). Empowering AEC Professionals Towards High Performance and Excellence via Communities of Practice and Knowledge Networks: Case Study of the Public Works Department of Malaysia, 20th Pacific (Asia) Association of Quantity Surveyors (PAQS) Congress (PAQS 2016), Christchurch, New Zealand (Awarded Best Paper Award).
   
 10. Affandi, H. M., Khuzaimah, K. H. M., Latiff, A. A., Kamal, M. F. M., & Ani, A. I. C. (2017). Analysing Generic Competency Required by the Malaysian Contractors from Malaysian Construction Management Graduates using Rasch Measurement Model, Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities (2017) Volume 25.
   
 11. Mohd Affandi, H., Khairil Hizar, M.K., Amiruddin, M.H., Mohd Firdaus, M.K. & Fadzil, H. (2017) Malaysian Contractors Requirement Towards Construction Management Graduates Soft Skills: Applying Rasch Measurement Model, Journal of Technical Education and Training (2017) Volume 9, Issue 1.

Sepanjang tempoh pengajian beliau telah memenangi beberapa pengiktirafan dan anugerah antaranya ;

 • Anugerah Perak di Pertandingan Rekacipta Invention, Innovation & Design Exposition (IIDEX 2017) bagi Product Pitching (The Pitch) "SCLI Knowledge Management Model"
   
 • Pingat Perak di Pertandingan Rekacipta Invention, Innovation & Design Exposition (IIDEX 2017) bagi Produk Inovasi "SCLI Knowledge Management Model"
   
 • Kertas Kerja Terbaik di 20th Pacific (Asia) Association of Quantity Surveyors (PAQS) Congress (PAQS 2016), Christchurch, New Zealand "Empowering AEC Professionals Towards High Performance and Excellence via Communities of Practice and Knowledge Networks : Case Study of the Public Works Department of Malaysia"

Di samping itu, rangka kerja “A 4-Quadrant Framework on Strategy, Community, Learning and Innovation for the Application of Knowledge Management in Public Sector Organisations in Construction” telah didaftarkan sebagai Intellectual Property (IPO). Bermula tahun 2016, rangka kerja ini telah digunakan sebagai Rangka Kerja Pengurusan Pengetahuan JKR yang terkini bagi menggantikan rangka kerja terdahulu bersesuaian dengan tahap kematangan pelaksanaan program Pengurusan Pengetahuan yang telah dicapai oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia.

Semoga kejayaan beliau menjadi pendorong kepada warga kerja JKR yang lain untuk sama-sama meningkatkan kompetensi masing-masing. Tahniah sekali lagi.