Date: Jumaat, Jun 23, 2023

1)

TAHNIAH DI ATAS PELANTIKAN SEBAGAI TIMBALAN KETUA PENGARAH KERJA RAYA (SEKTOR BANGUNAN), JABATAN KERJA RAYA, KEMENTERIAN KERJA RAYA, MEMANGKU JURUTERA AWAM GRED UTAMA A

 

Sukacita dimaklumkan bahawa YBrs. Ir. Haji Badioezaman bin Ab. Khalik dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (Sektor Bangunan), Memangku Gred Utama A berkuatkuasa mulai 23 Jun 2023.

Tahniah diucapkan di atas kenaikan pangkat YBrs. Ir. Haji Badioezaman bin Ab. Khalik dan berharap dapat memberi sumbangan dalam menjayakan misi dan visi jabatan serta melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi, professional dan berintergriti dalam memastikan jabatan ini terus cemerlang.

 

2)

TAHNIAH DI ATAS PELANTIKAN SEBAGAI PENGARAH KANAN, CAWANGAN PERANCANGAN ASET BEREPADU, JABATAN KERJA RAYA, KEMENTERIAN KERJA RAYA, MEMANGKU JURUTERA AWAM GRED UTAMA B

 

Sukacita dimaklumkan bahawa YBhg. Dato’ Ir. Roslan bin Ismail dilantik sebagai Pengarah Kanan, Cawangan Pengurusan Aset Bersepadu, Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya, Memangku Jurutera Awam Gred Utama B berkuatkuasa mulai 23 Jun 2023.

 

 

3)

TAHNIAH DI ATAS PELANTIKAN SEBAGAI PENGARAH KANAN, CAWANGAN KEJURUTERAAN AWAM DAN STRUKTUR, JABATAN KERJA RAYA, KEMENTERIAN KERJA RAYA, MEMANGKU JURUTERA AWAM GRED UTAMA B

 

Sukacita dimaklumkan bahawa YBrs. Ir. Noreha binti Nordin dilantik sebagai Pengarah Kanan, Cawangan Kejuruteraan Awam Dan Struktur, Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya, Memangku Jurutera Awam Gred Utama B berkuatkuasa mulai 23 Jun 2023.

 

 

 

4)

TAHNIAH DI ATAS PELANTIKAN SEBAGAI PENGARAH BAHAGIAN BEKALAN AIR, KEMENTERIAN SUMBER ASLI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM, MEMANGKU JURUTERA AWAM GRED UTAMA B

 

Sukacita dimaklumkan bahawa YBrs. Ir. Haji Sulaiman bin Kamisan dilantik sebagai Pengarah Bahagian Bekalan Air, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar Dan Perubahan Iklim, Memangku Jurutera Awam Gred Utama B berkuatkuasa mulai 23 Jun 2023.

 

 

 

5)

TAHNIAH DI ATAS PELANTIKAN SEBAGAI PENGARAH, CAWANGAN SENGGARA FASILITI JALAN, JABATAN KERJA RAYA, KEMENTERIAN KERJA RAYA, MEMANGKU JURUTERA AWAM GRED UTAMA C

 

Sukacita dimaklumkan bahawa YBrs. Ir. Ts. Mohd Nasir bin Bontat dilantik sebagai Pengarah, Cawangan Senggara Fasiliti Jalan, Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya, Memangku Jurutera Awam Gred Utama C berkuatkuasa mulai 23 Jun 2023.

 

 

 

6)

TAHNIAH DI ATAS PELANTIKAN SEBAGAI PENGARAH, CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN, JABATAN KERJA RAYA, KEMENTERIAN KERJA RAYA, MEMANGKU JURUTERA AWAM GRED UTAMA C

 

Sukacita dimaklumkan bahawa YBrs. Ir. Mohd. Shaifuddin bin Abdul Razak dilantik sebagai Pengarah, Cawangan Kejuruteraan Cerun, Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya, Memangku Jurutera Awam Gred Utama C berkuatkuasa mulai 23 Jun 2023.

 

 

 

7)

TAHNIAH DI ATAS PELANTIKAN SEBAGAI PENGARAH, CAWANGAN KEJURUTERAAN GEOTEKNIK, JABATAN KERJA RAYA, KEMENTERIAN KERJA RAYA, MEMANGKU JURUTERA AWAM GRED UTAMA C

 

Sukacita dimaklumkan bahawa YBrs. Ir. Edayu binti Saleh @ Aman dilantik sebagai Pengarah, Cawangan Kejuruteraan Geoteknik, Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya, Memangku Jurutera Awam Gred Utama C berkuatkuasa mulai 23 Jun 2023.

 

 

 

8)

TAHNIAH DI ATAS PELANTIKAN SEBAGAI PENGARAH, CAWANGAN KERJA KESIHATAN, JABATAN KERJA RAYA, KEMENTERIAN KERJA RAYA, MEMANGKU JURUTERA AWAM GRED UTAMA C

 

Sukacita dimaklumkan bahawa YBrs. Ir. Shukri bin Ishak dilantik sebagai Pengarah, Cawangan Kerja Kesihatan, Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya, Memangku Jurutera Awam Gred Utama C berkuatkuasa mulai 23 Jun 2023.

 

 

 

9)

TAHNIAH DI ATAS PELANTIKAN SEBAGAI PENGARAH, CAWANGAN SENGGARA FASILITI BANGUNAN, JABATAN KERJA RAYA, KEMENTERIAN KERJA RAYA, MEMANGKU JURUTERA MEKANIKAL GRED UTAMA C

 

Sukacita dimaklumkan bahawa YBrs. Ir. Ahmad Shahruzi bin Ahmad dilantik sebagai Pengarah, Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan, Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya, Memangku Jurutera Mekanikal Gred Utama C berkuatkuasa mulai 23 Jun 2023.

 

 

 

10)

TAHNIAH DI ATAS PELANTIKAN SEBAGAI PENGARAH, CAWANGAN ALAM SEKITAR DAN KECEKAPAN TENAGA, JABATAN KERJA RAYA, KEMENTERIAN KERJA RAYA, MEMANGKU ARKITEK GRED UTAMA C

 

Sukacita dimaklumkan bahawa YBrs. Ar. Idr. Rinna Siow dilantik sebagai Pengarah, Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga, Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya, Memangku Arkitek Gred Utama C berkuatkuasa mulai 23 Jun 2023.

 

 

 

11)

TAHNIAH DI ATAS PELANTIKAN SEBAGAI PENGARAH KHIDMAT PAKAR, CAWANGAN KEJURUTERAAN AWAM DAN STRUKTUR, JABATAN KERJA RAYA, KEMENTERIAN KERJA RAYA, MEMANGKU JURUTERA AWAM GRED UTAMA C

 

Sukacita dimaklumkan bahawa YBrs. Ir. Md Khairi bin Yaacob dilantik sebagai Pengarah Khidmat Pakar, Cawangan Kejuruteraan Awam Dan Struktur, Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya, Memangku Jurutera Awam Gred Utama C berkuatkuasa mulai 23 Jun 2023.

 

 

 

12)

TAHNIAH DI ATAS PELANTIKAN SEBAGAI PENGARAH KHIDMAT REKABENTUK, CAWANGAN KEJURUTERAAN AWAM DAN STRUKTUR, JABATAN KERJA RAYA, KEMENTERIAN KERJA RAYA, MEMANGKU JURUTERA AWAM GRED UTAMA C

 

Sukacita dimaklumkan bahawa YBrs. Ir. Rosnita binti Abdul Rani dilantik sebagai Pengarah Khidmat Rekabentuk, Cawangan Kejuruteraan Awam Dan Struktur, Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya, Memangku Jurutera Awam Gred Utama C berkuatkuasa mulai 23 Jun 2023.

 

 

 

13)

TAHNIAH DI ATAS PELANTIKAN SEBAGAI PENGARAH PERKHIDMATAN UKUR BAHAN, CAWANGAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN, JABATAN KERJA RAYA, KEMENTERIAN KERJA RAYA, MEMANGKU JURUUKUR BAHAN GRED UTAMA C

 

Sukacita dimaklumkan bahawa YBrs. Sr Rogayah binti Yunus dilantik sebagai Pengarah Perkhidmatan Ukur Bahan, Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan, Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya, Memangku Juruukur Bahan Gred Utama C berkuatkuasa mulai 23 Jun 2023.

 

 

 

14)

TAHNIAH DI ATAS PELANTIKAN SEBAGAI PENGARAH, BAHAGIAN KOMPETENSI PENSIJILAN DAN AKREDITASI, PUSAT KECEMERLANGAN KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI JKR (CREaTE), JABATAN KERJA RAYA, KEMENTERIAN KERJA RAYA, MEMANGKU JURUUKUR BAHAN GRED UTAMA C

 

Sukacita dimaklumkan bahawa YBrs. Sr Awatif binti Abdul Ghaffar dilantik sebagai Pengarah, Bahagian Kompetensi Pensijilan Dan Akreditasi, Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan Dan Teknologi Jkr (CREaTE), Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya, Memangku Juruukur Bahan Gred Utama C berkuatkuasa mulai 23 Jun 2023.

 

 

 

15)

TAHNIAH DI ATAS PELANTIKAN SEBAGAI PENGARAH, JABATAN KERJA RAYA NEGERI TERENGGANU, JABATAN KERJA RAYA, KEMENTERIAN KERJA RAYA, MEMANGKU JURUTERA AWAM GRED UTAMA C

 

Sukacita dimaklumkan bahawa YBrs. Ir. Dr. Hasli bin Ibrahim dilantik sebagai Pengarah, Jabatan Kerja Raya Negeri Terengganu, Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya, Memangku Jurutera Awam Gred Utama C berkuatkuasa mulai 23 Jun 2023.

 

 

 

16)

TAHNIAH DI ATAS PELANTIKAN SEBAGAI TIMBALAN PENGARAH, BAHAGIAN BEKALAN AIR, KEMENTERIAN SUMBER ASLI, ALAM SEKITAR DAN ERUBAHAN IKLIM, MEMANGKU JURUTERA AWAM GRED UTAMA C

 

Sukacita dimaklumkan bahawa YBrs. Ir. Hajah Norzani binti Mahmood dilantik sebagai Timbalan Pengarah, Bahagian Bekalan Air, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar Dan Erubahan Iklim, Memangku Jurutera Awam Gred Utama C berkuatkuasa mulai 23 Jun 2023.

 

 

 

Semoga semua penerima watikah ini dapat melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi, professional dan berintegriti dalam memastikan jabatan ini terus cemerlang serta memastikan matlamat dan agenda pembangunan negara yang menjadi tanggungjawab jabatan ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.