Date: Jumaat, Januari 20, 2017

Sukacita dimaklumkan bahawa Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam telah bersetuju meluluskan kenaikan pangkat YBhg. Ar. Dato' Sri Dr. Amer Hamzah Mohd Yunus, Gred Utama A ke Gred Utama Turus III secara Khas Untuk Penyandang berkuatkuasa mulai 19 Januari 2017.

Seluruh warga JKR Malaysia mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas kenaikan pangkat tersebut.