Date: Isnin, Januari 22, 2018

Untuk makluman, Sistem Latihan dan Fasiliti, CREaTE JKR boleh mula diakses melalui http://latihan.createjkr.gov.my pada 23 Januari 2018 bagi menggantikan Sistem Latihan lama. E-melkan Masalah atau Aduan berkaitan Sistem Latihan dan Fasiliti CREaTE JKR ke e-mel helpdesk mylatihancreate [at] jkr.gov.my ( (link sends e-mail)). Manual pengguna boleh diakses melalui http://www.createjkr.gov.my/manual-mylatihan/ (link is external)