Date: Rabu, Februari 15, 2023

Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada YBrs. Sr Amran Mohd Majid, Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (Sektor Pakar) atas pelantikan sebagai Profesor Adjung Jabatan Ukur Bahan, Universiti Malaya bagi tempoh dua (2) tahun, mulai 9 Januari 2023 sehingga 8 Januari 2025.