Date: Selasa, Jun 6, 2023

Tahniah diucapkan kepada Dr. Suhaila Binti Abdul Rashid, Arkitek Kanan di Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR (CREaTE) kerana telah dianugerahkan Ijazah Kedoktoran (PhD) dalam bidang Urban Design seperti butiran di bawah :

Nama Program/ Kod: Doctor of Philosophy / PGRS
Fakulti: Razak Faculty of Technology and Informatics, Universiti Teknologi Malaysia

Semoga dengan penganugerahan ini akan menjadi pendorong kepada warga JKR yang lain untuk sama-sama meningkatkan kompetensi dan seterusnya memberikan sumbangan ke arah kecemerlangan JKR.