Date: Khamis, Mei 26, 2016

Sukacita dimaklumkan bahawa Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam Bil. 3 Tahun 2016 yang bersidang pada 12 April 2016 telah bersetuju meluluskan kenaikan pangkat bagi pegawai di Jawatan Utama Sektor Awam (JUSA) seperti berikut:

        
 
 
 
YBrs. Ar. SUTINA BINTI GHAZALI
Arkitek Gred Utama C ke Gred Utama B
Mantan Pengarah Kanan 
Cawangan Arkitek 
Jabatan Kerja Raya Malaysia
Berkuat kuasa mulai 12 April 2016
 

 

       
YBrs. ENCIK KAMALUDDIN BIN ABDUL RASHID
Jurutera Awam Gred Utama C ke Gred Utama B
Pengarah Kanan 
Cawangan Kejuruteraan Awam dan Struktur
Jabatan Kerja Raya Malaysia
Berkuat kuasa mulai 12 April 2016
 
        
YBhg. DATO’ Ir. HAJI ABDUL JALIL BIN MOHAMED
Jurutera Awam Gred J54 ke Gred Utama C
Pengarah 
Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang
Berkuat kuasa mulai 2 Jun 2015
       
YBrs. Ir. ZAINAL ABIDIN BIN SAIDUN
Jurutera Awam Gred J54 ke Gred Utama C
Timbalan Ketua Pengarah 
Jabatan Kerajaan Tempatan
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan 
dan Kerajaan Tempatan
Berkuat kuasa mulai 12 Jun 2015
 
        
YBrs. Ir. ASRI BIN ARJAN
Jurutera Awam Gred J54 ke Gred Utama C
Pengarah 
Jabatan Kerja Raya Negeri Johor
Berkuat kuasa mulai 24 September 2015
        
YBhg. DATO’ Ir. Hj. MOHD JAMAL BIN SULAIMAN
Jurutera Awam Gred J54 ke Gred Utama C
Pengarah 
Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat
Jabatan Kerja Raya Malaysia
Berkuat kuasa mulai 12 April 2016
 

       

 

 

YBrs. ENCIK SHAHRUDDIN BIN SHAHRIL
Jurutera Awam Gred J54 ke Gred Utama C
Pengarah 
Cawangan Kerja Pendidikan
Jabatan Kerja Raya Malaysia
Berkuat kuasa mulai 12 April 2016

 

 

       
YBrs. ENCIK KAMALALDIN BIN ABD. LATIF
Jurutera Awam Gred J54 ke Gred Utama C
Pengarah 
Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga
Jabatan Kerja Raya Malaysia
Berkuat kuasa mulai 12 April 2016

Di atas kejayaan ini, warga JKR mengucapkan syabas dan setinggi-tinggi tahniah.