Date: Selasa, April 11, 2017
Syabas dan tahniah diucapkan kepada Sr. Dr. Muhammad Imran Bin Zin Zawawi , Jurukur Bahan Kanan (J48) kerana telah berjaya menyempurnakan pengajian Ph.D beliau dan dianugerahkan Ijazah "Doctor Of Philosophy " pada 30 Mac 2017 oleh UNIVERSITY OF SALFORD MANCHESTER, UNITED KINGDOM. Beliau telah menyempurnakan kajian bertajuk “IMPROVING COMPETITION WITHIN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) PROCUREMENT PROCESS FOR INFRASTRUCTURE DELIVERY IN MALAYSIA’
 
SETINGGI TAHNIAH diucapkan.