Date: Khamis, March 17, 2016
Seluruh warga JKR Malaysia mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pegawai yang telah terpilih untuk kenaikan pangkat. JKR percaya kenaikan pangkat ini akan menjadi pendorong kepada mereka untuk meningkatkan lagi perkhidmatan demi merealisasikan Visi dan Misi JKR.
 
Justeru, diharapkan semua warga JKR dapat memberikan kerjasama sepenuhnya dalam semua urusan dan tugasan mereka untuk kejayaan JKR. Berikut adalah pegawai-pegawai yang terlibat untuk kenaikan pangkat:
 
         
YBhg. Dato’ Dr. Meor Abdul Aziz bin Osman
Jurutera Awam Gred Utama C ke Gred Utama B (M)
Pengarah Kanan,
Cawangan Jalan
Jabatan Kerja Raya Malaysia
Berkuatkuasa mulai 15 Mac 2016
         
YBrs. Ir. Abdul Mutalif bin Abdul Hameed
Jurutera Awam Gred J54 ke Gred Utama C (M)
Pengarah,
Bahagian Pakar Kejuruteraan Jalan dan Jambatan,
Cawangan Jalan
Jabatan Kerja Raya Malaysia
Berkuatkuasa mulai 15 Mac 2016
         
YBrs. Ir. Azizul bin Ariffin
Jurutera Awam Gred J54 ke Gred Utama C (M)
Pengarah,
Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan,
Jabatan Kerja Raya Malaysia
Berkuatkuasa mulai 15 Mac 2016
         
YBrs. Ir. Zulakmal bin Sufian
Jurutera Awam Gred J54 ke Gred Utama C (M)
Pengarah,
Cawangan Senggara Fasiliti Jalan,
Jabatan Kerja Raya Malaysia
Berkuatkuasa mulai 15 Mac 2016
         
YBrs. Ir.Hj. Jamilol Nasir bin Saad
Jurutera Awam Gred J54 ke Gred Utama C (M)
Pengarah,
Jabatan Kerja Raya Negeri Perak,
Berkuatkuasa mulai 15 Mac 2016
 
        
YBrs. Ir. Razdwan bin Kasim
Jurutera Mekanikal Gred J54 ke Gred Utama C (M)
Pengarah Khidmat Pakar,
Cawangan Kejuruteraan Mekanikal,
Jabatan Kerja Raya Malaysia
Berkuatkuasa mulai 15 Mac 2016
 
 
        
YBrs. Ar. Mohd Annuar bin Ngah
Arkitek Gred J54 ke Gred Utama C (M)
Pengarah,
Cawangan Kerja Kesihatan,
Jabatan Kerja Raya Malaysia
Berkuatkuasa mulai 15 Mac 2016
 
 
        
YBrs. Sr. Sohaime bin Rasidi
Juruukur Gred J54 ke Gred Utama C (M)
Pengarah,
Bahagian Ukur Geodetik,
Jabatan Ukur dan Pemetaan,
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
Berkuatkuasa mulai 15 Mac 2016

 

Dimaklumkan juga bahawa YBhg. Dato' Ir. Hamizan bin Mohd Inzan telah ditempatkan sebagai Pengarah di Cawangan Pangkalan Udara dan Maritim (CPUM), JKR Malaysia berkuatkuasa 15 Mac 2016. Oleh yang demikian, Warga JKR Malaysia mengucap Selamat Kembali Ke Ibu Pejabat JKR Malaysia dan semoga CPUM akan gemilang di bawah kepimpinan YBhg.Dato'.

       
YBhg. Dato’ Ir. Hamizan bin Mohd Inzan
Jurutera Awam Gred Utama C 
Pengarah,
Cawangan Pangkalan Udara dan Maritim,
Jabatan Kerja Raya Malaysia
Berkuatkuasa mulai 15 Mac 2016