Date: Jumaat, Disember 2, 2016

Sukacita dimaklumkan bahawa YBhg. Dato' Ir. Adanan Sukri bin Musa, Pengarah Teknikal, Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS), Jabatan Perdana Menteri telah disahkan kenaikan pangkat Jurutera Awam Gred Utama C berkuatkuasa mulai 1 Oktober 2015.

Seluruh warga JKR Malaysia mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada YBhg. Dato' yang telah terpilih untuk kenaikan pangkat. Selamat Maju Jaya.