Date: Rabu, November 9, 2016
Sukacita dimaklumkan YBrs. En. Mohd Hizan bin Kamaruzaman Jurutera Awam,J54 di Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) telah dilantik sebagai Pengarah Pembinaan di Pasukan Pelaksana Projek Penyaluran Air Mentah Dari Pahang Ke Selangor berkuatkuasa 09 November 2016.
 
Oleh yang demikian, diharap seluruh warga JKR mengambil maklum dan memastikan urusan surat-menyurat dan lain-lain urusan yang berkaitan dirujuk kepada beliau.