Date: Rabu, Oktober 12, 2016

Sukacita dimaklumkan bahawa Ketua Setiausaha Negara telah bersetuju meluluskan kenaikan pangkat Pegawai-Pegawai berikut ke Gred Utama JUSA B dan JUSA C

 

YBrs. Ir. Nazari bin Hashim
Gred Utama B
Pengarah
Seksyen Pengurusan Nilai
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
mulai 2 April 2016

 

YBrs. Ir. Rosland bin Abd. Ghani          
Gred Khas C
Mantan Pengarah
Jabatan Kerja Raya Wilayah Persekutuan Putrajaya
mulai 3 September 2013
YBrs. Ir. Muhammad Azman bin Jamrus          
Gred Utama C
Pengarah Khidmat Pakar dan Pengurusan
Cawangan Kejuruteraan Awam dan Struktur
Jabatan Kerja Raya
mulai 16 Mac 2016
YBrs. Ir. Mohd Noor Azudin bin Mansor
Gred Khas C
Pengarah Kejuruteraan (Pakar Struktur),
Cawangan Kejuruteraan Awam dan Struktur
Jabatan Kerja Raya
mulai 29 Jun 2016
 
YBrs. Ir. Dr. Lim Char Ching
Gred Khas C
Pengarah Kejuruteraan (Forensik),
Cawangan Kejuruteraan Awam dan Struktur
Jabatan Kerja Raya
mulai 29 Jun 2016
 
YBrs. Sr. Amran bin Majid
Gred Khas C
Pengarah (Pakar Pengurusan Adjudikasi)
Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan
Jabatan Kerja Raya
mulai 29 Jun 2016
 
YBrs. Sr. Roznita binti Othman
Gred Khas C
Pengarah Kejuruteraan (Pakar Pengurusan Projek-Komunikasi)
Cawangan Perancangan Aset Bersepadu
Jabatan Kerja Raya
mulai 29 Jun 2016
 
YBrs. Ir. Mohd Sabri bin Mat Deris
Gred Khas C
Pengarah Kejuruteraan (Pakar Pengurusan Aset) Cawangan Perancangan Aset Bersepadu
Jabatan Kerja Raya
mulai 29 Jun 2016
 
Puan Zawidatul Asma binti Ghazali
Gred Khas C
Pengarah Kejuruteraan (Pakar Pengurusan Nilai) Cawangan Perancangan Aset Bersepadu
Jabatan Kerja Raya
mulai 29 Jun 2016
 

Seluruh warga JKR Malaysia mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pegawai yang telah terpilih untuk kenaikan pangkat. JKR percaya kenaikan pangkat ini akan menjadi pendorong kepada mereka untuk meningkatkan lagi perkhidmatan demi merealisasikan Visi dan Misi JKR.