Date: Khamis, March 23, 2017

Sukacita dimaklumkan bahawa Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam Bil 1 Tahun 2017 telah bersetuju meluluskan kenaikan pangkat bagi pegawai di Jawatan Utama Sektor Awam (JUSA) yang berikut:

Bil.   KENAIKAN PANGKAT
1.

YBrs.  Ir. AB HAMID BIN HJ. MD. DAUD

Gred Utama C
Pengarah JKR Terengganu
Jabatan Kerja Raya
mulai 5 Mei 2016
 
Seluruh warga JKR Malaysia mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada beliau yang telah terpilih untuk kenaikan pangkat. JKR percaya kenaikan pangkat ini akan menjadi pendorong kepada beliau untuk meningkatkan lagi perkhidmatan demi merealisasikan Visi dan Misi JKR.