Date: Khamis, March 22, 2018

Dua (2) artikel berkaitan Pengurusan Fasiliti di Malaysia oleh Ir. Dr. Ahmad Firdauz bin Abdul Mutalib telah berjaya diterbitkan di dalam Facilities Journal iaitu jurnal yang mempunyai reputasi di dalam Emerald Group Publishing Limited di United Kingdom. Facilities Journal mempunyai Index SCOPUS dan Impact Factor = 0.421. Kepada pegawai yang akan/sedang melanjutkan pelajaran di peringkat Sarjana atau Kedoktoran, anda boleh mendapatkan artikel berkenaan melalui pautan seperti berikut;

a)    “Facility management knowledge development in Malaysia: Added value in hospitality managerial competency”.

b)    “An assessment model of FM organisational performance”.

Untuk makluman, Ir. Dr. Ahmad Firdauz bin Abdul Mutalib adalah Jurutera Awam Kanan di Bahagian Perundingan Pengurusan Aset, Cawangan Perancangan Aset Bersepadu, Ibu Pejabat JKR Malaysia.


Abstrak artikel Facility management knowledge development in Malaysia: Added value in hospitality managerial competency


Abstrak artikel An assessment model of FM organisational performance