No
Nama
Email (@jkr.gov.my) No.Telefon Fax
1
Ir. Ramendra Loganathan
PENGARAH 
JKR KESEDAR,
Jalan Chempaka Merah,
17500 Tanah Merah, Kelantan
 
ramendra 09-955 4009
09-955 8513
09-955 5089
2
Sababa binti Yusuf
PEMBANTU KHAS PENGARAH
JKR KESEDAR,
Jalan Chempaka Merah,
17500 Tanah Merah, Kelantan
sababa 09-955 4009
09-955 8513
09-955 5089
3
Mazlan bin Makhtar
JURUTERA AWAM KANAN

Bahagian Pengurusan Khidmat Sokongan dan Bahagian Pengurusan/ Operasi/ Pelaksanaan Projek (Utara)
JKR KESEDAR,
Jalan Chempaka Merah,
17500 Tanah Merah, Kelantan

MazlanMakhtar 09-955 4009
09-955 8513
09-955 5089
4
Saifulmizam bin Abdul Majid
JURUTERA AWAM KANAN
Bahagian Pengurusan/ Operasi/ Pelaksanaan Projek (Selatan)
JKR KESEDAR,
Jalan Chempaka Merah,
17500 Tanah Merah, Kelantan
saifulmizam 09-9132 200  09-955 5089