No Nama Email (@jkr.gov.my) No.Telefon Fax
1 Ir. Mohd Shaifuddin bin Abd. Razak
PENGARAH
Pejabat Pengarah,
Cawangan Kejuruteraan Cerun,
Tingkat 12, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
mshaifud 03-26107350 03-26927010
2 Sarimah binti Mohammed
SETIAUSAHA PEJABAT
Pejabat Pengarah,
Cawangan Kejuruteraan Cerun,
Tingkat 12, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
sarimahm 03-26107351 03-26927010
3 Nor Asilah binti Ahmad
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Keselamatan Cerun,
Cawangan Kejuruteraan Cerun,
Tingkat 12, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
norasilah 03-26107338 03-26927010
4 Siti Nur Shereen binti Ahmad Khair
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Keselamatan Cerun,
Cawangan Kejuruteraan Cerun,
Tingkat 12, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
SitiNurShereen 03-26107306 03-26927010
5 Kosong
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Forensik Tanah Runtuh,
Cawangan Kejuruteraan Cerun,
Tingkat 12, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
- 03-26107321 03-26927010
6 AZWANA BINTI RAPAE
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Forensik Tanah Runtuh,
Cawangan Kejuruteraan Cerun,
Tingkat 12, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
azwana 03-26107329 03-26927010
7
NurSalbiah binti Hamidun
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Transformasi Teknologi Cerun,
Cawangan Kejuruteraan Cerun,
Tingkat 11, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
nursalbiah 03-26107157 03-26927010
8 Kosong
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Penilaian dan Pemetaan Bahaya Cerun,
Cawangan Kejuruteraan Cerun,
Tingkat 12, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
roslanm 03-26107339 03-26927010
9 KOSONG
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Penilaian dan Pemetaan Bahaya Cerun,
Cawangan Kejuruteraan Cerun,
Tingkat 12, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
  03-26107306 03-26927010
10 Kosong
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan,
Cawangan Kejuruteraan Cerun,
Tingkat 11, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
- 03-26107101 03-26927010
11 Nurul Amirah binti Mokhter​
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan,
Cawangan Kejuruteraan Cerun,
Tingkat 11, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
nurulamirah 03-26107082 03-26927010
12 Mohd Khairul Azuar bin Tengah
JURUUKUR BAHAN
Bahagian Koordinasi,
Cawangan Kejuruteraan Cerun,
Tingkat 12, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
Mkazuar 03-26107324 03-26927010