No Nama Email (.jkr [at] 1govuc.gov.my) No.Telefon Fax
1 Mastura binti Shaari
PENGARAH 
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 33, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
mastura 03-2618 8429 03 - 2618 8441
2 Nor Muriya binti Abdullah
SETIAUSAHA PEJABAT
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 33, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
NorMuriya 03 - 2618 8424 03 - 2618 8441
3 Norazian binti Salleh
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 29, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
noraziansalleh 03 - 2618 8601 03-2618 8649
4 Siti Fatihah binti Abdul Manaf
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 29, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
sfatihah 03-2618 8602 03-2618 8649
5 Nazlim bin Abu
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Penyelarasan & Khidmat Sokongan,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 31, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
nazlim 03 - 2618 8705 03 - 2694 8477
6 Ir. Janari bin Sekeli
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Pembangunan Skim Kejuruteraan,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 30, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
janari 03 - 2618 8619 03 - 2618 8678
7 Marziah binti Mansor
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pembangunan Skim Kejuruteraan,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 30, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
Marziah 03 - 2618 8604 03 - 2618 8678
8 Mohd Nizam bin Din
JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA KANAN
Bahagian Integriti,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 32, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
nizamdin 03 - 2618 8615 03-2618 8708
9 Tengku Nurliana binti Tengku Ibrahim
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Integriti,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 32, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
TgLiana 03 - 2618 8614 03-2618 8708
10 Ir. Anisah binti Saim
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Pengurusan Kualiti,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 31, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
anisahs 03 - 2618 8607 03 - 2611 2302
11 Roshiela binti Abd Rasip
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pengurusan Kualiti,
Cawangan Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 31, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
roshiela 03 - 2618 8608 03 - 2611 2302
12 Ir. Suhaili bin Mansor
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Bahagian Sekretariat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 31, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
suhailim 03 - 2618 8609 03 - 2618 8743
13 Noor Azren binti Ishak
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Sekretariat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 31, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur.
Azren 03 - 2618 8610 03 - 2618 8743
14 Norazmi bin Bakar (menjalankan tugas)
JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA 
Bahagian Komunikasi Korporat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 30, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
norazmib 03 - 2618 8606  
15 Noorharyani binti Hussin
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Komunikasi Korporat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 30, Blok G , Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
Noorharyani 03 - 2618 8606  
16 Razman bin Abd Rani
KETUA UNIT PERPUSTAKAAN & SUMBER MAKLUMAT
Unit Perpustakaan & Sumber Maklumat,
Bhg. Komunikasi Korporat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 16, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
razman 03 - 2610 7030 03 - 2692 1202
17 Annamalai a/l L.Singaram
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Kewangan & Akaun,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 2, Blok A (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
annamalai 03 - 2610 7400 03 - 2694 1015
18 Norhasanah binti Mat Zin
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Kewangan & Akaun,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 2, Blok A (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
norhasanah 03 - 2610 7401 03 - 2694 1015
19 Sr Dr. Marina binti Musa
JURUUKUR BAHAN PENGUASA KANAN
Bahagian Pengurusan Perubahan dan Prestasi,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 32, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
marinam 03 - 2618 8612 03-2618 8708
20 Siti Haironiza binti Jeman
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pengurusan Perubahan dan Prestasi,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 32, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur.
SitiHaironiza 03 - 2618 8612 03-2618 8708
21 Rohani binti Mohd Said
PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
Bahagian Teknologi Maklumat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 16, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
rohani 03 - 2610 7040 03 - 2611 2909
22 Norlaila Muhamad
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Teknologi Maklumat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 16, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin,50582 Kuala Lumpur
laila.m 03 - 2610 8279 03 - 2611 2909

 

Melayu