Cwgn. Kejuruteraan Awam & Struktur
No Nama Email (@jkr.gov.my) No.Telefon Fax
1 Ir. Noreha binti Nordin
PENGARAH KANAN
Pejabat Pengarah Kanan,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 10, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
noreha 03-2618 9161 03-2618 8451
2 Anis Asyhikin binti Arshad
SETIAUSAHA PEJABAT
Pejabat Pengarah Kanan,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 10, Blok G
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
anisasyhikin 03 - 2618 9171 03-2618 8451
3 Ir. Md Khairi bin Yaacob
PENGARAH
Khidmat Pakar dan Pengurusan,
Caw.Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 8, Blok G ,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
mykhairi 03-2618 9017 03-2618 8451
4 Nur Jannah binti Md Zohari @ Johari
SETIAUSAHA PEJABAT
Pejabat Pengarah Khidmat Pakar dan Pengurusan,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 8, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
nurjannah 03-2618 9012 03-2618 8451
5 Ir. Rosnita binti Abdul Rani
PENGARAH
Khidmat Rekabentuk,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 6, Blok G,
Jalan Sutan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
rosnita 03 - 2618 9007 03-2618 8451
6 Mimi Herney binti Muhamad Khair
SETIAUSAHA PEJABAT
Pejabat Pengarah Khidmat Rekabentuk,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 6, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
mimiherney 03 - 2618 9014 03-2618 8451
7 Ir. Noraidah binti Yahya
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Rehabilitasi dan Konservasi
Struktur,
Cawangan Kej. Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 17, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
noraidah 03-2618 9201 03-2618 8451
8 Nurliyana binti Abdul Karim
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Rehabilitasi dan Konservasi
Struktur,
Cawangan Kej. Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 17, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
liyanakarim 03-2618 9253 03-2618 8451
9 Kosong
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Perkhidmatan Forensik,
Cawangan Kej. Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 4, Blok F,
Jalan Sultan Salahuddin,
50582 Kuala Lumpur
kosong 03-2610 7026 03-2618 8451
10 Chew Ying Ying
JURUTERA AWAM KANAN
Bahagian Pengurusan Portfolio,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 10, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
yychew 03-2618 9148 03-2618 8451
11 Ir. Dr. Zuraida binti Zaini Rijal
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Kej. Awam (Kesihatan & Pendidikan),
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 6, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
zuraidazr 03 - 2618 9009 03-2618 8451
12 Suria binti Jamaluddin
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Kej. Awam (Kesihatan & Pendidikan),
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 6, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
suria.jamaluddin 03-2618 9010 03-2618 8451
13 Ir. Dr. Sarina binti Ismail
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Kesihatan,
Cawangan Kej. Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 5, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
sarina 03-2618 9005 03-2618 8451
14 Kosong
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Kesihatan,
Cawangan Kej. Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 5, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
- - -
15 Ir. Nor Azizah binti Muhammad
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Pendidikan,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 7, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
norazizah 03 - 2618 9011 03-2618 8451
16 Rahayu binti Abidin
PEM. SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pendidikan,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 7, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
raha 03- 26189686 03-2618 8451
17 Ts. Elissa binti Kadir
JURUTERA AWAM PENGUASA
Bahagian Pelantikan Perunding,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
TIngkat 7, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
elissa 03-2618 9380 03-2618 8451
18 Raja Nazaruddin bin Raja Zainal
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Kej. Awam (Bangunan Am/ Keselamatan),
Caw.Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR, Malaysia,
Tingkat 9, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
rnazar 03 - 2618 9020 03-2618 8451
19 Kosong
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Kej. Awam (Bangunan Am/
Keselamatan),
Caw.Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR, Malaysia,
Tingkat 9, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
- - -
20 Ir. Hanizah binti Argadan
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Bangunan Am 1,
Cawangan Kej. Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 8, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
hanizaha 03-2618 9015 03-2618 8451
21 Sarah binti Abu Bakar @ Abdullah
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Bangunan Am 1,
Cawangan Kej. Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 8, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
sarahb 03-26189018 03-2618 8451
22 KOSONG
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Bangunan Am 2,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 4, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
  03-2618 9003 03-2618 8451
23 Ir. Che Mimi Suriyani binti Ismail
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Keselamatan,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 4, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
suriyanii 03-2618 9001 03-2618 8451
24 Nurul Fariza binti Nasri
PEM. SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Keselamatan,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 4, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
farizanasri 03-2618 9002 03-2618 8451
25 Kosong
JURUTERA AWAM PENGUASA
Bahagian Pengurusan Korporat dan Strategik
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 10, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
- 03-2618 9181 03-2618 8451
26 Ir. Tengku Normardziah binti Tuan Mahmood
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Pembangunan dan Teknologi
Binaan,
Cawangan Kej. Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 17, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
mardziah 03-2618 9203 03-2618 8451
27 Kosong
PEM. SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pembangunan & Teknologi Binaan,
Cawangan Kej. Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 17, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
- - -