Cwgn. Kerja Kesihatan
No Nama Email (@jkr.gov.my) No.Telefon Fax
1 Ir. Shukri bin Ishak
PENGARAH 
Cawangan Kerja Kesihatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 23, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
shukrii 03-2618 9233 03-26189377
2 Ariani binti Ibrahim
SETIAUSAHA PEJABAT
Pejabat Pengarah,
Cawangan Kerja Kesihatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 23, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
ariani 03-2618 9234 03-26189377
3 Datin Norliza binti Kadir
ARKITEK PENGUASA
Bah. Penyelarasan & Khidmat Sokongan,
Cawangan Kerja Kesihatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 23, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
liza 03-2618 9209 03-26189378
4 KOSONG
SETIAUSAHA PEJABAT
Bah. Penyelarasan & Khidmat Sokongan,
Cawangan Kerja Kesihatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 23, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
  03-2618 9232 03-26189378
5 Ir. Khairul Nizan bin Khairudin
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bah. Pejabat Pengurusan Portfolio (PMO),
Cawangan Kerja Kesihatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 23, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
knizan 03 - 2618 9229

03-26189378

6 Mahfuzah binti Wahab
SETIAUSAHA PEJABAT
Bah. Pejabat Pengurusan Portfolio (PMO),
Cawangan Kerja Kesihatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 23, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
  03-2618 9230 03-26189378

7

Massrol Nizzam bin Md. Salleh
ARKITEK PENGUASA KANAN
Bah. Pengurusan Projek 1,
Cawangan Kerja Kesihatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 19, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
massrol 03-2618 9231 03-2618 9378
8 Norizan binti Paimin
SETIAUSAHA PEJABAT 
Bah. Pengurusan Projek 1,
Cawangan Kerja Kesihatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 19, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
norizanp 03 - 2618 9206 03-26189378
9 Ar Hani Yuliati binti Mohd Lasa
ARKITEK PENGUASA KANAN
Bah. Pengurusan Projek 2,
Cawangan Kerja Kesihatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 22, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
yulia 03-2618 9205 03-2618 9378
10 NurKhairunnisa binti Katni
PEM. SETIAUSAHA PEJABAT
Bah. Pengurusan Projek 2,
Cawangan Kerja Kesihatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 22, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
nurkhairunnisa 03-2618 9228 03-2618 9378
11 Kosong
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bah. Pengurusan Projek 3,
Cawangan Kerja Kesihatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 21, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
- 03-2618 9217 03-2618 9378
12 Kosong
SETIAUSAHA PEJABAT
Bah. Pengurusan Projek 3,
Cawangan Kerja Kesihatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 21, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
  03-2618 9218 03-2618 9378
13 Rahawiah binti Shafiei
ARKITEK PENGUASA KANAN
Bah. Pengurusan Projek 4,
Cawangan Kerja Kesihatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 20, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
rahawiah 03-2618 9213 03-2618 9378
14 Mogana A/P P.sinathamby
PEM. SETIAUSAHA PEJABAT
Bah. Pengurusan Projek 4,
Cawangan Kerja Kesihatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 20, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
mogana 03-2618 9214 03-2618 9378
15 Ir. Sidek bin Rashid
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Bah. Pengurusan Projek 5,
Cawangan Kerja Kesihatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 22, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
sidek 03-2618 9227 03-2618 9378
16 Nurul Izza binti Abdul Manap
SETIAUSAHA PEJABAT
Bah. Pengurusan Projek 5,
Cawangan Kerja Kesihatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 22, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
nurul_Izza 03 - 2618 9228 03 - 2618 9378
17 Rohaya bt Abdul Mois
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bah. Pengurusan Projek 6,
Cawangan Kerja Kesihatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 22, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
rohayaa 03 - 2618 9223  
18 Ir. Wan Hamdan bin Wan Ahmad
JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA KANAN
Unit Khidmat Pakar (Mekanikal dan Elektrik)
Cawangan Kerja Kesihatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 21, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
whamdan 03 - 2618 9219 03 - 2618 9377
19 Ainul Hayani binti Mat Rasid
JURUUKUR BAHAN KANAN
Unit Khidmat Pakar (Ukur Bahan)
Cawangan Kerja Kesihatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 20, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
ainul 03 - 2618 9211 03-2618 9377