Cwgn. Senggara Fasiliti Bangunan
No Nama Email (@jkr.gov.my) No.Telefon Fax
1 Ir. Ahmad Shahruzi bin Ahmad
PENGARAH
Pejabat Pengarah,
Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan,
Tingkat 6 Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jln Sultan Salahuddin, 50582 KUALA LUMPUR
shahruzi 03-2610 8001 03 - 2694 7762
2 Norazwa binti Ab. Hamid
SETIAUSAHA PEJABAT
Pejabat Pengarah,
Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan,
Tingkat 6 Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jln Sultan Salahuddin, 50582 KUALA LUMPUR
norazwa 03-2610 7243 03 - 2694 7762
3 Ir. Norlinah binti Nawir
JURUTERA AWAM PENGUASA
Bahagian Penyelarasan & Khidmat Sokongan,
Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan,
Tingkat 1 Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 KUALA LUMPUR
norlinahn 03-2610 7280 03 - 2694 7762
4 Ir. Ts. Mohd Fadzli bin Harun
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Pemantauan dan Aset Bersepadu
Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan,
Tingkat 6 Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 KUALA LUMPUR
fadzliharun 03-2610 7903 03 - 2694 7762
5 Rohayati binti Abdul Kadir
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Fasiliti Bangunan Am 1,
Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan,
Tingkat 4 Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jln Sultan Salahuddin, 50582 KUALA LUMPUR
 Rohayatiak 03-2610 8018 03 - 2694 7762
6 Ir. Jayanthi Rathna Packiam a/p J. Thangam
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Fasiliti Bangunan Am 2,
Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan,
Tingkat 1 Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jln Sultan Salahuddin, 50582 KUALA LUMPUR
JayanthiRP 03 - 2610 8057 03 - 2694 7762
7 Noorharyani binti Hussin
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Fasiliti Bangunan Am 2,
Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan,
Tingkat 1 Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jln Sultan Salahuddin, 50582 KUALA LUMPUR
noorharyani 03-2610 7287 03 - 2694 7762
8 Ir. Rusniyatun binti Sulaiman
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Fasiliti Bangunan Am 3,
Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan,
Tingkat 1 Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jln Sultan Salahuddin, 50582 KUALA LUMPUR

rusniyatun

03 - 2610 8138

03 - 2694 7762
9 Ir. Hj. Burhanuddin bin Omar
JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA KANAN
Bahagian Fasiliti Bangunan Keselamatan Dalam Negeri,
Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan,
Tingkat 1 Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 KUALA LUMPUR
burhanuddin 03-2610 8050 03 - 2694 7762
10 Fadzilah binti Sulaiman
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN 
Bahagian Fasiliti Bangunan Pendidikan,
Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan,
Tingkat 6 Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 KUALA LUMPUR
fadzilahs 03 - 2610 8055 03 - 2694 7762
11 Zashedah binti Mohd Yusof
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Fasiliti Bangunan Pendidikan,
Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan,
Tingkat 6 Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 KUALA LUMPUR
Zashedah 03 - 2610 7199 03 - 2694 7762
12 Ir. Waki' bin Mohamad
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Bahagian Fasiliti Bangunan Tentera,
Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan,
Tingkat 1 Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 KUALA LUMPUR
waki 03-2610 8292 03 - 2694 7762
13 Nurul Atira binti Othaman
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Fasiliti Bangunan Tentera,
Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan,
Tingkat 1 Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 KUALA LUMPUR
nurulatira 03-2610 8293 03 - 2694 7762
14 Ir. Hj. Che Hasim bin Awang
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Pasukan Projek Fasiliti Kompleks Kerja Raya,
Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan,
Tingkat 6 Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 KUALA LUMPUR
chasim 03-2610 7900 03 - 2694 7762
15
Ahmad Fahmi bin Abd Ghaffar
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Pasukan Projek Istana Negara,
Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan,
Istana Negara Jalan Tuanku Abdul Halim,
50582 KUALA LUMPUR
fahmi 03-6200 1087 03 - 2694 7762
16 Sr. Hussain bin Ismail
JURUUKUR BAHAN PENGUASA
Bahagian Kontrak dan Ukur Bahan,
Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan,
Tingkat 1 Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 KUALA LUMPUR
hussain 03-2610 7008 03 - 2694 7762