No Nama Email (@jkr.gov.my) No.Telefon Fax
1 Dato' Ir. Ts. Haji Masri bin Baharuddin​
PENGARAH 
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 33, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
masri 03-2618 8429 03 - 2618 8441
2 Nor Muriya binti Abdullah
SETIAUSAHA PEJABAT
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 33, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
NorMuriya 03 - 2618 8424 03 - 2618 8441
3 Tee Get Lien
PEGAWAI TADBIR DIPLOMATIK
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 29, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
tee_getlien 03 - 2618 8601 03-2618 8649
4 Siti Fatihah binti Abdul Manaf
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 29, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
sfatihah 03-2618 8602 03-2618 8649
5 Maimunah binti Zakariah
JURUTERA AWAM PENGUASA 
Bahagian Penyelarasan & Khidmat Sokongan,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 31, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
maimunahz 03 - 2618 8705 03 - 2694 8477
6 Ir. Janari bin Sekeli
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Pembangunan Skim Kejuruteraan,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 30, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
janari 03 - 2618 8619 03 - 2618 8678
7 Marziah binti Mansor
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pembangunan Skim Kejuruteraan,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 30, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
Marziah 03 - 2618 8604 03 - 2618 8678
8 Mohd Nizam bin Din
JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA KANAN
Bahagian Integriti,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 32, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
nizamdin 03 - 2618 8615 03-2618 8708
9 Tengku Nurliana binti Tengku Ibrahim
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Integriti,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 32, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
TgLiana 03 - 2618 8614 03-2618 8708
10 Lt. Kol. Bersekutu (PA) Ir. Hj. Abdul Rani bin Harun
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Pengurusan Kualiti,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 31, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
abdulrani 03 - 2618 8607 03 - 2611 2302
11 Marliana binti Saharani
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pengurusan Kualiti,
Cawangan Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 31, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
marlianas 03 - 2618 8608 03 - 2611 2302
12 Ir. Hj. Ashlie bin Abdul Rahim
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Bahagian Sekretariat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 31, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
ashlie 03 - 2618 8609 03 - 2618 8743
13 Nurul Salbiah binti Che Me
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Sekretariat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 31, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur.
nurulsalbiahcm 03 - 2618 8610 03 - 2618 8743
14 Ir. Nor Aznita binti Yusof
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Komunikasi Korporat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 30, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
aznita 03 - 2618 8603  
15 Sharifah Amiza binti Syed Abdul Rahman
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Komunikasi Korporat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 30, Blok G , Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
amiza 03 - 2618 8606  
16 Hazizan bin Alias
AKAUNTAN
Bahagian Kewangan & Akaun,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 2, Blok A (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
hazizan 03 - 2610 7400 03 - 2694 1015
17 Kosong
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Kewangan & Akaun,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 2, Blok A (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
- 03 - 2610 7401 03 - 2694 1015
18 Ir. Fazela binti Mustapa
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Pengurusan Perubahan dan Prestasi,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 32, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
fazelam 03 - 2618 8611 03-2618 8708
19 Siti Haironiza binti Jeman
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pengurusan Perubahan dan Prestasi,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 32, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur.
SitiHaironiza 03 - 2618 8612 03-2618 8708
20 Mohamad Sabri Bin Saleh
PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
Bahagian Teknologi Maklumat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 16, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
mohdsabri.saleh 03 - 2610 7040 03 - 2611 2909
21 Norlaila Muhamad
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Teknologi Maklumat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 16, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin,50582 Kuala Lumpur
laila.m 03 - 2610 8279 03 - 2611 2909

 

Melayu