No Nama Email (@jkr.gov.my) No.Telefon Fax
1 Ir. Waznah binti Abdul Aziz​
PENGARAH
Pejabat Pengarah,
Caw. Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan,
Tingkat 8, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin,
50582 Kuala Lumpur
waznah 03-2610 7200 03-2693 5273
2 Nor Asheela binti Kamarul
SETIAUSAHA PEJABAT
Pejabat Pengarah,
Caw. Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan,
Tingkat 8, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
norasheela 03-2610 7201 03-2693 5273
3 Rosmila binti Osman
JURUTERA AWAM PENGUASA
Bahagian Penyelarasan & Khidmat Sokongan,
Caw. Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan,
Tingkat 3, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
rosmilao 03-2610 8516 03-2693 5273
4 Ruzita binti Zainal
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Pengurusan Portfolio (PMO),
Caw. Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan,
Tingkat 3, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
ruzita 03-2610 7996 03-2693 5273
5 Ir. Ts. Muhd Khairul Azmi bin Mohd Salleh
JURUTERA MEKANIKAL KANAN
Bahagian Mekanikal,
Caw. Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan,
Tingkat 3, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
khairulazmi 03-2610 7990 03-2693 5273
6 Ahmad Noor Ikmal bin Mohamad
JURUTERA ELEKTRIK KANAN
Bahagian Elektrik,
Caw. Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan,
Tingkat 3, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
anikmal 03-2610 7977 03-2693 5273
7 Shamsul Nazair bin Mohd Yunus
ARKITEK PENGUASA
Bahagian Arkitek,
Caw. Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan,
Tingkat 7, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
nazair 03-2610 7378 03-2693 5273
8 Sr Noor Khazrillah binti Ramli
JURUUKUR BAHAN KANAN
Bahagian Kontrak & Ukur Bahan,
Caw. Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan,
Tingkat 8, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
khazrillah 03-2610 7236 03-2693 5273
9 Ir. Muhd Mukhlis Jaya bin Abdullah
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Darat,
Caw. Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan,
Tingkat 19, Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
mukhlisj 03-4051 8570 03-2618 1371
10 Ir. Md Khairi bin Yaacob
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Maritim,
Caw. Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan,
Tingkat 7, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
mykhairi 03-2610 7489 03-2693 5273
11 Noratikah binti Mohd Sabri
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Maritim,
Caw. Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan,
Tingkat 7, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
noratikahms 03-2610 7206 03-2693 5273
12 Kosong
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Pangkalan Udara,
Caw. Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan,
Tingkat 8, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
- 03-2610 7224 03-2693 5273
13 Wan Nurul Nadhirah binti Shahrom
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pangkalan Udara,
Caw. Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan,
Tingkat 8, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
wnadhirah 03-2610 7274 03-2693 5273
14 Sr Shahril Azhari bin Jumari
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Ukur Tanah,
Caw. Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan,
Tingkat 19, Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
shahrilazhari 03-2859 8588 03-2697 5273
15 Nur Ataillah binti Mohd Fauzi
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Ukur Tanah,
Caw. Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan,
Tingkat 19, Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
ataillah 03- 2859 8589 03-2697 5273
16 Wan Hidayatul Hak binti Wan Jusoh
JURUTERA AWAM PENGUASA
Bahagian DDT,
Caw. Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan,
Tingkat 19, Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
whidayatul 03-4051 8622 03-2697 5273