No Nama Email (@jkr.gov.my) No.Telefon Fax
1 Ir. Maria binti Marcus
PENGARAH
Pejabat Pengarah,
Caw. Kerja Keselamatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 20, Maju Tower,
1001 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
maria_marcus 03 - 26169500 03 - 26941241
2 Faridah binti Zulkifli
SETIAUSAHA PEJABAT
Pejabat Pengarah,
Cawangan Kerja Keselamatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 20, Maju Tower,
1001 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
zfaridah 03 - 26169501 03 - 26941241
3 Nor Haziah binti Saliman
JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA KANAN
Bahagian Pengurusan Projek 1,
Caw. Kerja Keselamatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 18, Maju Tower,
1001 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
norhaziah 03 - 26169450 03 - 26980458
4 Wan Norihan binti Wan Makhtar
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pengurusan Projek 1,
Caw. Kerja Keselamatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 18, Maju Tower,
1001 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
WNorihan 03 - 92357411 03 - 26980458
5 Ar. Zuhairi bin Manaf
Bahagian Pengurusan Projek 2,
Caw. Kerja Keselamatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 16, Maju Tower,
1001 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
zuhairi 03 - 26169100 03 - 26934470
6 Prema Palani Samy
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pengurusan Projek 2,
Caw. Kerja Keselamatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 16, Maju Tower,
1001 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
prema 03 - 26169100 03 - 26934470
7 Rosli bin Awang
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Bahagian Pengurusan Projek 3,
Caw. Kerja Keselamatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 17, Maju Tower,
1001 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
rosliawang 03 - 26169420 03 - 26914528
8 Mas Aida Anis binti Che Ibrahim
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pengurusan Projek 3,
Caw.Kerja Keselamatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 17, Maju Tower,
1001 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
masaida 03 - 26169421 03 - 26914528
9 Kosong
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Pengurusan Projek 4,
Caw. Kerja Keselamatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 19, Maju Tower,
1001 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
  03 - 26169470 03 - 26985172
10 Nurhayati Asyikin binti Rozali
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pengurusan Projek 4,
Caw. Kerja Keselamatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 19, Maju Tower,
1001 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
YatiSyikin 03 - 26169451 03 - 26985172
11 EZZANUDDIN LOOD BIN MUSTAFA              ARKITEK PENGUASA KANAN
Bahagian Pengurusan Projek 5,
Caw. Kerja Keselamatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 16, Maju Tower,
1001 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
elood 03 - 26169350 03 - 26912680
12
Ir. LIM KEAT ENG                                        JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Pengurusan Portfolio (PMO),
Caw. Kerja Keselamatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 17, Maju Tower,
1001 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
kelim 03 - 26984428 03 - 26917045
13 Sr Anita binti Ibrahim
JURUUKUR BAHAN PENGUASA KANAN
Bahagian Penyelarasan & Khidmat Sokongan,
Caw. Kerja Keselamatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 20, Maju Tower,
1001 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
anitaib 03 - 26169460 03 - 26985172