No Nama Email (@jkr.gov.my) No.Telefon Fax
1 Ir. Mohd Nasir bin Bontat 
PENGARAH
Pejabat Pengarah,
Caw. Senggara Fasiliti Jalan,
Aras 3, Blok D (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
nasirbtt 03-2610 7726 03-2694 0315
2 Nur Aqilah binti Mustapha
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
Pejabat Pengarah,
Caw. Senggara Fasiliti Jalan,
Aras 3, Blok D (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
nuraqilahm 03-2610 7725 03-2694 0315
3 Kosong
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bah. Penyelarasan & Khidmat Sokongan,
Caw. Senggara Fasiliti Jalan,
Aras 1, Blok D (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
- 03-2610 7611 03-2694 0315
4 Nur Fatin binti Mohd Noh
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT(mySTEP)
Bah. Penyelarasan & Khidmat Sokongan,
Caw. Senggara Fasiliti Jalan,
Aras 1, Blok D (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
  03-2610 7620 03-2694 0315
5 Ir. Sufiyan bin Zakaria 
JURUTERA AWAM PENGUASA
Bah. Kejuruteraan Pemulihan Jalan
Caw. Senggara Fasiliti Jalan,
Tingkat 10, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
sufiyanz 03-2610 7722 03-2694 0315
6 Dr. Azwan Ezzany bin Azmi
JURUTERA AWAM PENGUASA
Bah. Kejuruteraan Pemulihan Jambatn
Caw. Senggara Fasiliti Jalan,
Tingkat 10, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
azwane 03-2610 7748 03-2694 0315
7

 Ir. Muhammad Harridzan bin Abdullah      JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN

Bah. Prestasi,Pewartaan & Pembangunan Tepi Jalan
Caw. Senggara Fasiliti Jalan,
Tingkat 10, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
harridzan 03-2610 7710 03-2694 0315
8

Hamidah binti Ab. Ghani                                    SETIAUSAHA PEJABAT

Bah. Prestasi,Pewartaan & Pembangunan Tepi Jalan
Caw. Senggara Fasiliti Jalan,
Tingkat 10, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
hamidahag 03-26108332 03-2694 0315
9 Sr Saharudin bin Hilmi
JURUUKUR BAHAN KANAN
Bah. Kontrak & Ukur Bahan,
Caw. Senggara Fasiliti Jalan,
Tingkat 10, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
saharudinh 03-2610 7722 03-2694 7550
10 Mohd Yusof bin Ahmad 
JURUTERA MEKANIKAL KANAN
Bah. Kejuruteraan Mekanikal & Aset,
Caw. Senggara Fasiliti Jalan,
Tingkat 10, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
yusofmd 03-2610 7748 03-2694 0315
11 Nor Isdawati binti Ismail
JURUTERA ELEKTRIK KANAN
Bahagian kejuruteraan Elektrik,
Caw. Senggara Fasiliti Jalan,
Tingkat 10, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
Isdawati 03-2610 7458  
12 Amiruddin bin Abd. Rahim
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bah. Senggara Fasiliti Jalan (Tengah/Timur),
Caw. Senggara Fasiliti Jalan,
Aras 3, Blok D (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
amiruddina 03-2610 7661 03-2694 0315
13 Nur Sharmila binti Mohd Zulraini
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
Bah. Senggara Fasiliti Jalan (Tengah/Timur),
Caw. Senggara Fasiliti Jalan,
Aras 3, Blok D (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
nursharmila 03-2610 7629 03-2694 0315
14 Kosong
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bah. Senggara Fasiliti Jalan (Selatan)/Geoinformatik,
Caw. Senggara Fasiliti Jalan,
Aras 3, Blok D (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
  03-2610 7714 /03-2610 7570 03-2694 0315
15 Siti Nurul Anis binti Che Hassan
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
Bah. Senggara Fasiliti Jalan (Selatan),
Caw. Senggara Fasiliti Jalan,
Aras 3, Blok D (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
anisch 03-2610 7774 03-2694 0315
16 Kosong
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bah. Senggara Fasiliti Jalan (Utara),
Caw. Senggara Fasiliti Jalan,
Aras 3, Blok D (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
  03-2610 7258 03-2694 0315
17 Kosong
SETIAUSAHA PEJABAT
Bah. Senggara Fasiliti Jalan (Utara),
Caw. Senggara Fasiliti Jalan,
Aras 3, Blok D (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
  03-2610 7258 03-2694 0315